dimarts, 2 de març de 2010

EL SISTEMA RESPIRATORI


Avui, a la classe de psicomoticitat, hem treballat la respiració, així hem fet diferents jocs per adonar-nos de les fases d'aquesta, del tipus de respiració, dels òrgans que hi intervenen...
Primerament, amb una canyeta havíem d'agafar aire pel nas i soltar-lo per la boca a través d'aquesta. Quan els xiquets/es espiraven, posaven la mà davant de la canyeta per adonar-se de què l’aire ix per la boca. Després, hem jugat a inspirar aire per la boca a través de la canyeta intentant que un paperet no caiguera al terra. A més a més, també hem jugat a fer bambolles de sabó. Per acabar la sessió, hem fet un joc de relaxació, on ens hem posat un saquet a l'abdomen, així, quan inspiràvem l’abdomen s’inflava i quan espiràvem l’abdomen es desinflava.

1 comentari: